Ahmet Yesevi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve AUZEF Çocuk Gelişimi Lisans bölümlerini bitirdikten sonra, Endüstri Mühendisliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında yüksek lisans programını tamamladım. Eğitime ve kişisel gelişime olan derin tutkumu, Gebze Teknik Üniversitesi Aile Danışmanlığı sertifika programını da tamamlayarak sürdürdüm. Aynı zamanda Forbrain Beyin Antrönürlüğü 80 saatlik Uzmanlık Programını bitirdim.

Uyku danışmanlığı alanında hikayemin giriş kısmını oğlum Taha, gelişme Kısmını ise kızım Zeynep oluşturuyor. Madalyonun bir yüzünde Taha’nın doğduğu ilk sene çok fazla sağlık sorunu yaşaması ve hastane süreçleri diğer yüzü ise bize sesini duyuramayan ve ihmal ettiğimiz küçük bir kız çocuğu.

Maalesef kızım Zeynep dil ve konuşma alanında yaşıtlarından geri kalmıştı. Dil ve Konuşma problemlerinin ana sebebi çocukların sosyal iletişimden kopuk olmasıdır. Bu süreçte O’nu destekleyebilmem için  hem duygusal hem zihinsel hem de fiziksel olarak bütün ihtiyaçlarını karşılamam gerekiyordu. Bu yüzden bir ebeveyn olarak ihtiyaç duyduğumuz her alanda eğitim aldım ve uyguladım. Sadece buzdağının o görünen kısmı olan davranış değil; arka planda o görünmeyen kısım çok daha önemliydi. O kadar hızlı ilerlemişti ki her şey, artık beyin gelişiminin hareket, beslenme, uyku ve oyun becerilerinin bütüncül bir yaklaşımı olduğunu hem deneyimliyor hem de öğreniyordum.