• Uyku iletişimi, uyku eğitimi ile aynı şey demek değildir.

  • Uyku Eğitimi yöntemlerinin bebek ve çocuklarımız ve hatta biz ebeveynler için bir çok kısıtlayıcı tarafları bulunmaktadır.

  • Tekrarlar ve güdülenme mantığı ile yeni bir davranış kalıbı oluşturmak için uygulanan Uyku Eğitimi yöntemlerinin ilk önemli odağı bebeklerin hem uykuya dalmak için ihtiyaç duydukları tüm destekleri bir anda kesmek hem de bir talimatlar silsilesi ile onları yataklarında ve odalarında tek başına uykuya geçirmektir.

  • Oysa hatırı sayılır çoğunlukta bebek ve ebeveyn için bu oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Bebekler, duyguları olmayan herkese uygulanan aynı paket yöntemler ile istediğimiz kalıba sokabileceğimiz birer robot değillerdir.

  • Uyku iletişimi uygulamanın en güzel tarafı ebeveyn-çocuk arasındaki o güzel iliş­kiyi kurmaya sunduğu katkıdır.

  • Ebeveyni tarafından her türlü ihtiyacı hızlıca fark edilip karşılanan bir bebeğin huzuru ve güvenidir.

  • Bebeğinin sıkıntısını hissedip ona yardımcı olmaya çalışan bir ebe­veynin huzurudur.

Uyku İletişimi 👇

📌  Bebekleri iletişim kurmaya istekli ve mizaçları ile birbirinden farklı bireyler olarak kabul eder.

📌  Ağlamayı bir protestodan çok altında önemli mesajlar içeren ve araştırılması gereken bir iletişim biçimi olarak görür.

📌  Bütüncül Uyku Bilimi yaklaşımını esas alır. Çünkü Uyku eğitilmesi gereken bir olgu olarak değil insan vücudunun doğal bir işlevidir.

📌  Uykuya engel olan faktörleri titizlikle inceler.

📌  Verimli Uykunun bir yöntem ile değil. Bebek ve ebeveynlerin duygu durumları, yaşam tarzları, alışkanlıkları, sağlık, beslenme, iç ve dış tüm etkenlerin iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi ile mümkün olduğuna inanır.